Turkish Journal of Gastroenterology
Editorial

The effec of Neurotensin on intestinal ischemia reperfusion injury

1.

Haydarpaşa Numune Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

2.

Haydarpaşa Nunume Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

3.

GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği Biyokimya Bölümü

4.

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul

5.

Haydarpaşa Nunume Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği ve Patoloji Laboratuvarı , İstanbul

Turk J Gastroenterol 1998; 9: 264-268
Read: 838 Downloads: 694 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2148-5607