Turkish Journal of Gastroenterology
Original Article

South Korean endoscopists’ attitudes toward endoscopic ultrasound for the evaluation of gastrointestinal diseases

1.

Digestive Disease Center, Institute for Digestive Research, Soonchunhyang University Hospital, Seoul, Republic of Korea

2.

Department of Internal Medicine, Catholic University of Daegu Faculty of Medicine, Daegu, Republic of Korea

3.

Department of Internal Medicine, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University Faculty of Medicine, Seoul, Republic of Korea

4.

Biostatistical Consulting Unit, Soonchunhyang University Medical Center, Seoul, Republic of Korea

Turk J Gastroenterol 2014; 25: 63-69
DOI: 10.5152/tjg.2014.5412
Read: 1923 Downloads: 1308 Published: 25 July 2019

Abstract

Background/Aims: Despite the common use of endoscopic ultrasound (EUS) for various gastrointestinal diseases in Asia, little is known about Asian endoscopists’ attitudes toward the practice. The aim of our study was to provide a profile of Korean endoscopists’ attitudes toward EUS use.

 

Materials and Methods: Self-administered questionnaires were distributed to endoscopists who attended the 4th EndoFest symposium of the Korean Society of Gastrointestinal Endoscopy on March 24, 2012. We evaluated opinions on the need for EUS for assessing gastrointestinal diseases and the perceived barriers to widespread EUS use.

 

Results: Data from 214 (32.4%) responders were analyzed. Positive opinions (agree plus strongly agree) were given on the need for EUS in the evaluation of the following gastrointestinal diseases were: subepithelial tumor (94.9%), early esophageal cancer (88.8%), early gastric cancer (86%), pancreatic cancer (84.1%), early rectal cancer (83.6%), gallbladder polyp (73.4%), advanced esophageal cancer (47.7%), colon cancer (32.2%), advanced gastric cancer (31.8%), and advanced rectal cancer (28.5%). Significant differences were observed when they were asked about the need for EUS with respect to early versus advanced cancers of the esophagus, stomach, and rectum (all p<0.001). The most commonly cited barrier to widespread use of EUS was lack of experienced endosonographers (66.2%).

 

Conclusion: This is the first study to assess Korean attitudes toward using EUS for evaluating gastrointestinal diseases. Korean endoscopists highly value the use of EUS in the evaluation of early esophageal, gastric, and rectal cancers, as well as subepithelial lesions.

 


 

Turkish

 

Başlık: Güney Koreli Endoskopistlerin gastrointestinal hastalıkların değerlendirilmesinde endoskopik ultrason hakkındaki tutumları

 

Anahtar kelimeler: Tutum, endoskopik ultrason, neoplazmlar

 

Arkaplan/Amaç: Asya'da çeşitli gastrointestinal hastalıklar için endoskopik ultrasonun (EUS) yaygın kullanımına rağmen, uygulama hakkında Asyalı endoskopistlerin tutumları hakkında çok az şey bilinmektedir. Çalışmamızın amacı, EUS kullanımı hakkında Koreli endoskopistlerin tutumlarının bir profilini sağlamaktı.

 

Yöntemler ve Gereçler: Kendi kendine uygulanan anketler 24 Mart 2012 tarihinde Kore Gastrointestinal Endoskopi Derneğinin 4. EndoFest sempozyuma katılan endoskopistlere dağıtıldı. Gastrointestinal hastalıklar için EUS ihtiyacı üzerine görüşleri ve yaygın EUS kullanımına karşı algılanan engelleri değerlendirdik.

 

Bulgular: Yanıt veren 214 (%32.4) kişiden gelen veriler analiz edildi. Aşağıdaki gastrointestinal hastalıkların değerlendirilmesinde EUS ihtiyacı hakkında verilen olumlu görüşler (katılıyorum + kesinlikle katılıyorum) şöyle idi: subepitelyal tümör (%94.9), erken özofagus kanseri (%88.8), erken gastrik kanser (%86), pankreas kanseri (%84.1), erken rektum kanseri (%83.6), safra kesesi polipi (%73.4), ilerlemiş özofagus kanseri (%47.7), kolon kanseri (%32.2) , ilerlemiş gastrik kanser (%31.8) ve ilerlemiş rektum kanseri (%28.5). EUS ihtiyacı hakkında sorulduğunda, özofagus, mide ve rektumun ilerlemiş kanserlerine karşılık erken kanserleri açısından anlamlı farklılıklar gözlendi (hepsi p<0.001). EUS yaygın kullanımına karşı en sık belirtilen engel deneyimli endosonografların eksikliği idi (%66.2).

 

Sonuç: Bu, gastrointestinal hastalıkları değerlendirmek için EUS kullanımı hakkında Koreli tutumların değerlendirildiği ilk çalışmadır. Koreli endoskopistler erken özofagus, mide ve rektum kanserleri yanı sıra subepitelyal lezyonların değerlendirilmesinde EUS kullanımına yüksek değer vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Files
EISSN 2148-5607